Bu haber kez okundu.

Ziraat Bankası 255 Personel Alımı İlanı 2017 Yayınlandı

Ziraat Bankası 2017 yılı içinde toplam 255 personel alımını gerçekleştireceğini duyurdu.Ziraat Bankası 2017 personel alımı 255 memur alımı başvuru şartları neler?Ziraat Bankası 255 personel alımı yazılı sınavda neler sorulacak hangi konularada çıkacak? Ziraat Bankası 255 personel alımı sınavı nerede yapılacak ve sınav başvuru ücreti ne kadar detaylar abchaber.com'da

HANGİ POZİYONLARDA KAÇ KİŞİ ALINACAK

Yapılan olan 255 personel alımı ilanına göre kadro dağılımı şu şekilde açıklandı;

Ziraat Bankası ; Ziraat Finans Grubu içerisinde görevlendirilmek üzere; 105 uzman yardımcısı kadro dağılımı ; 

• Ziraat Katılım Bankası A.Ş. bünyesinde İstanbul’da görev alacak 70,

• Ziraat Leasing A.Ş. bünyesinde Adana, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır veya İstanbul’da görev alacak 15,

• Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ve Ziraat Yatırım A.Ş. bünyesinde İstanbul’da görev alacak 20, olmak üzere toplam 105 Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.

Görev Tanımları: Ziraat Katılım Bankası A.Ş.: Katılım Bankacılığı ilkeleri doğrultusunda, Kredi Tahsis, Firma Analiz, Hazine, Operasyon ve Pazarlama birimlerindeki işlemleri yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmak.

Ziraat Leasing A.Ş.: Finansal Kiralama ürünlerinin Kredi, Operasyon, Pazarlama ve Satış işlemlerini yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmak.

Ziraat Yatırım A.Ş.: Pay Piyasası, Türev Araçlar, Kurumsal Finansman, Araştırma, Aracılık ve Satış İşlemleri (telefonla verilen aracılık hizmetleri dahil) alanlarında hizmet sunmak.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.: Portföy Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, Araştırma, Risk Yönetimi, Pazarlama, Mali İşler ve İnsan Kaynakları alanlarında hizmet sunmak.

Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesinde İstanbul’da görev alacak 60 uzman yardımcısı kadro dağılımı ;

Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesinde İstanbul’da görev alacak; 20 Yazılım Mühendisi, 20 İş Analisti ve 20 Altyapı Sistem Mühendisi olmak üzere toplam 60 Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.

Görev Tanımı:

Yazılım Mühendisi

Fonksiyonel tasarım dokümanları ve yazılım geliştirme standartları çerçevesinde programlar oluşturmak, yaygınlaştırmak, mevcut programlardaki sorunları çözmek, ek geliştirme yapmak, test senaryoları hazırlamak.

İş Analisti

Müşteri gereksinimlerinin doğru olarak belirlenmesini sağlamak, kapsam dokümanı hazırlamak, fonksiyonel tasarım ve analiz dokümanları hazırlamak, test senaryoları hazırlamak, yazılımı tamamlanan ürünlerin testlerini yapmak, mevcut uygulamaların doğru biçimde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve gerekli aksiyonları almak.

Altyapı Sistem Mühendisi

Şirket bünyesindeki Veritabanı, Ağ Sistemleri, Merkezi Sistemler, Çevresel Sistemler ve Sistem Güvenliği birimlerinin sorumluluğunda bulunan bilgi sistemleri veritabanları, fiziksel sunucular, SAN ve veri depolama üniteleri, yedekleme sistemleri, firewall, içerik filtreleme, e-posta güvenliği gibi güvenlik sistemleri altyapısı, sanallaştırma, yerel ve geniş alan ağı, sesli ve görüntülü Ip tabanlı iletişim, çağrı merkezi gibi Altyapı Sistemlerinin yönetim, tasarım, kurulum ve işletimini gerçekleştirmek, bakım ve yedekleme ile performansını takip etmek, acil durum planlarını hazırlamak ve uygulamak, gerektiğinde ürün testlerini yapmak.

ZİRAAT BANKASI 40 SERVİS GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Ziraat Sigorta & Emeklilik A.Ş.bünyesinde çeşitli illerde görevlendirilmek üzere; 40 Servis Görevlisi istihdam edilecektir.

Görev Tanımı: Poliçe ve sözleşme satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, risk analizi, poliçe veya sözleşme tanzimi, tahsilatı, hasar ve tazminat ödemeleri, raporlama ve bütçe, tarife ve karşılık çalışmalarına ilişkin aktüeryal işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve bu iş ve işlemlere bilgi işlem desteği vermek.

ZİRAAT BANKASI 50 AVUKAT ALIMI İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

Bankamız Hukuk Müşavirliği ve Kredi Risk Tasfiye Bölüm Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 50 Avukat istihdam edilmesi duyuruldu.

Görev Tanımı: Bankamız Avukatları Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde görev yapmaktadır. Bankanın her türlü alacaklarının idari ve yasal yollarla tahsil ve tasfiye sürecinin yürütülmesi, karşılaşılan hukuksal sorunlar hakkında görüş, yetki ve talimat verilmesi, sözleşmeli avukatlarla koordinasyon işlemlerini yürütürler. Ayrıca; bankacılık faaliyetlerine ilişkin hukuki düzenlemelerle ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması ve bu kapsamda gerekli bildirimlerde bulunulması; müşteriler, Banka personeli ve diğer şahıslar ile yaşanan her türlü hukuki uyuşmazlığın takip edilmesi ve sonuçlandırılması, gereken hallerde yasal yollara müracaat edilmesi ve Bankanın adli/idari merciler nezdinde temsil edilmesi de Bankamız Avukatlarının görevlerindendir.

ZİRAAT BANKASI 255 PERSONEL ALIMI İLANI TÜM DETAYLARI İÇİN 

  • Ziraat Bankası Finans Grubu 105 Uzman Yardımcısı Alımı İlanı :  İLAN İÇİN 

  • Ziraat Bankası Ziraat Teknoloji 60 Uzman Yardımcısı Alımı İlanı :  İLAN İÇİN 

  • Ziraat Bankası 40 Servis Görevlisi Alımı İlanı  :  İLAN İÇİN 

ZİRAAT BANKASI 255 PERSONEL ALIMI ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak. (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7. Devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)

8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

HANGİ ŞEHİRLERE ALIM YAPILACAK?
Ziraat Bankası, İstanbul, Adana, Antalya,Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir, Bursa, Çorum, Konya, Aksaray olarak belirtildi. 

BAŞVURULAR
Ziraat Bankası personel alım ilanı başvuruları 5 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK. 23 HAZİRAN 2017'DE SONA ERECEK.

Yazılı sınav 6 Ağustos'ta yapılacak.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

6 Ağustos'ta yapılacak olan sınavın ücreti 85 TL olarak belirlendi.Sınav ücreti 05 Haziran 2017 – 23 Haziran 2017 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden, ATM’lerinden veya Ziraat Katılım Bankası Şubelerinden Ziraat Teknoloji-Uzman Yardımcısı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad, cep telefonu ve doğum tarihi bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

DİKKAT ! Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

İNTERNET ÜZERİNDEN ONLİNE BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 06 Haziran 2017 – 27 Haziran 2017 Salı günü saat 24.00’e kadar Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır.

Başvurulacak olan sınav için ; aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×